Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Animátoři seniorů se setkají v Hradci Králové

Celostátní setkání animátorů seniorů je setkání lidí z celé České republiky, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních, a také těch, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají. Cílem akce je povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory. Program sestává z odborných přednášek, diskuzí, sdílení, mší sv. s biskupy, rytmických adorací, výměny zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách) a benefičního koncertu. Již druhým rokem má setkání mezinárodní zastoupení z řad přednášejících.

III. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná ve dnech 20.–21. 11. 2008 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové (Velké náměstí). Záštitu nad ním převzal, tak jako v roce minulém, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., a nově také hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a Národní centrum pro rodinu.

Plakát (obrázek JPEG)Plakát 247.1 KB

Program bude zahájen slavnostní mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 20. 11. v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, úvodní slovo pronese arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek. Program ukončí bohoslužba v pátek 21. 11. v 15 hodin v katedrále sv. Ducha. Celebrovat ji bude královehradecký biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP.

S odbornými příspěvky vystoupí:
  • prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr - Proč a jak se vzdělávat ve vyšším věku


  • doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D. - Ageismus


  • Lucia Faltin, MA (Cambridge, Velká Británie) - Senioři a židovsko-křesťanské vztahy v současné společnosti: Výzva?


  • PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. - Duchovní rozměr života seniorů


  • prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. - Moudrost ve stáří

Součástí programu je také benefiční koncert Evy Pilarové, který se koná ve čtvrtek 20. 11. od 19:30, jehož výtěžek bude věnován na projekt Diecézní charity Hradec Králové "Domky pro chudé" v Indii.

--> Podrobný program

Přihlásit se je možné do 13. 11., v případě objednání ubytování do 6. 11. elekronickou přihláškou nebo na adrese: Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: animatori@diecezehk.cz, skype: animatori-CR

Více informací na www.animatori.cz

Foto: Jan Jankovič, www.animatori.cz

(aj)

08. 10. 2008