Vyhledávání Menu

Anotace na postní TAMMÍM

V Arcibiskupském kněžském semináři v Praze pořádáme tradičně dvakrát v roce duchovní obnovu pro mladé muže od 15 do 30 let. Její název zní TAMMÍM. Toto hebrejské slovo znamená bezúhonný, totální, dokonalý. Naše duchovní obnova se tedy snaží přispět k tomu, aby každý z účastníků prohloubil svou touhu být zcela TAMMÍM pro Hospodina.

TAMMÍM je možností prožít víkend v modlitbě, ztišení, rozhovorech, hledání a prožívání víry spolu a ostatními účastníky, bohoslovci a představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, kvalitní film, dobrá nálada a setkání se zajímavými hosty. Vytváříme prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem. Nabízíme také možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření. Je to, mimo jiné, skvělá příležitost poznat nové věřící kamarády.

Proto bychom vás rádi pozvali na letošní postní TAMMÍM, který se uskuteční 25.–27. března 2011 (uzávěrka přihlášek je v úterý 22. března!). Počet míst je omezený, proto se přihlaste co nejdřív!

Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A - konečná Dejvická

Termín: příjezd 25. 3. do 18:00; odjezd 27. 3. do 14:00.

Cena: dobrovolný příspěvek dle individuálních finančních možností

Pořadatel: Bohoslovci českých diecézí, Arcibiskupský seminář v Praze.

Informace a závazné přihlášky: tammim@signaly.cz, www.tammim.spolco.cz

 

27. 09. 2013