Vyhledávání Menu

ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY


Centrum Dominikánská 8 pořád ve středu 11. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a) debatu na téma „Antitotalitní encykliky Pia XI.“ O nedávno nově vydaných encyklikách papeže Pia XI. bude se svými hosty hovořit kněz a historik P. Radim Cigánek.


49566


Pius XI. (1857-1939) spatřoval ve „vykázání Boha ze společnosti“ hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Hlas církve, který je v mnoha ohledech opět aktuální.

Obdobné důvody stály také za trvalým úsilím Pia XI. o rozvíjení a obranu Katolické akce v rámci celé církve. Právě v Katolické akci totiž Pius XI. viděl "mocný prostředek křesťanské obrody". Jeho encyklika Non abbiamo bisogno z roku 1931 se ostře ohrazuje proti útokům fašistické vlády na italskou Katolickou akci. Samotný rasistický nacismus byl velmi ostře odsouzen jako "novopohanství" prostřednictvím encykliky Mit brennender Sorge z roku 1937 (O situaci katolické církve v Německé říši) a nedlouho po ní Pius XI. předložil církvi a světu encykliku Divini Redemptoris, v níž velmi ostrým způsobem obvinil ateistický komunismus z toho, že představuje hlavní sílu, která podvrací veřejný pořádek a stojí také za krvavým pronásledováním církve. Více na www.dominikanska8.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 11. 2015