Vyhledávání Menu

Velký archeologický objev na Vyšehradě

Archeologové na pražském Vyšehradě odkryli základy jednoho z největších kostelů střední Evropy a pravděpodobně nejstaršího kostela na Vyšehradě. Pozoruhodný je svým tvarem dosvědčujícím inspiraci Byzancí. Stáří kostela se odhaduje na druhou polovinu desátého nebo první polovinu jedenáctého století.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který měl již příležitost odhalené základy kostela vidět na vlastní oči, říká: „Není to jenom překvapení, ale i jeden z velkých archeologických objevů dnešní doby a též výzva pro historiky a badatele, abychom více naslouchali tak zvaným legendám.“ Podle pražského arcibiskupa jako potřebná ukazuje rovněž spolupráce mezi světskými a církevními historiky, kteří mají podle něho mít také teologické vzdělání, neboť církevní historie bez teologického rozměru je často zápis událostí neúplných bez jakýchkoliv souvislostí. „Nejde jen o odstranění předsudků, ale o uchopení minulých událostí a jejich interpretaci v současném kontextu,“ vysvětluje kardinál Duka.

Části základů stavby se nacházejí přibližně v prostoru baziliky sv. Vavřince a jsou datovány do 2. poloviny 10. až 1. poloviny 11. století. Kostel byl vystavěn na, v tehdejších Čechách neobvyklém, půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha), a jeho předloha tak s největší pravděpodobností pochází z byzantského prostředí. Stavba byla významná také svou velikostí. Její rozměry překonávají někdejší hlavní český chrám – biskupskou rotundu sv. Víta na Pražském hradě.Nález může změnit také poznatky o cyrilometodějské tradici na území Čech a Moravy a počátcích Vyšehradu. Archeologové se domnívají, že stavitel by mohl pocházet z byzantského prostředí nebo z prostředí s tímto typem staveb obeznámeným.

Archeologický nález je vyvrcholením několikaletého úsilí pracovníků Archeologického ústavu AV ČR Praha. Na jeho realizaci se finančně podíleli Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond. (www.arup.cas.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 21. 08. 2014