Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

2010

Tříkrálový koncert u Panny Marie Sněžné

Tříkrálový koncert u Panny Marie Sněžné

Farnost Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1) pořádá v neděli 9. ledna 2011 v místním kostele od 16.00 hodin Tříkrálový koncert. Zazní skladby Zdeňka Pololáníka a Jana Campana Vodňanského. Vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku 2011.
Tříkrálový benefiční koncert

Tříkrálový benefiční koncert

Arcidiecézní charita Praha pořádá 5. ledna 2011 od 19.00 hodin ve Stavovském divadle Tříkrálový benefiční koncert ve prospěch projektů \"Karmelitánská střední odborná škola v indickém Bídaru\" a \"Domov pro seniory Mukařov\".
Lednový Zpravodaj

Lednový Zpravodaj

S novým rokem přichází také nový ročník arcidiecézního Zpravodaje - již devatenáctý. Lednové číslo otevírá úvodník pana biskupa Karla Herbsta zaměřený především na sv. Anežku Českou, jejíž 800. výročí narození si budeme v diecézi po celý rok připomínat.
Tříkrálový průvod s velbloudy

Tříkrálový průvod s velbloudy

Den před slavností Zjevení Páně (sv. Tří Králů) 5. ledna 2010 vyjde v 15.30 hodin z Arcibiskupského paláce průvod Tří králů na živých velbloudech. Průvod na Hradčanském náměstí pozdraví a požehná arcibiskup Dominik Duka, poté se průvod vydá na Loretánské náměstí.
Významné události a výročí – leden 2011

Významné události a výročí – leden 2011

Měsíc leden začíná slavností Matky Boží Panny Marie, kterou bude slavit arcibiskup Dominik Duka v pražské katedrále, a ekumenickou slavností v kostele sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Smíchově. Čeká nás také Tříkrálová sbírka a zahájení roku sv. Anežky České.
Koncert pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Koncert pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Benefiční koncert na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se uskuteční 4. ledna 2011 od 18.00 hodin v kostele sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36. Účinkovat bude sbor sester boromejek Ad Laudem Domini. Záštitu převzal kardinál Miloslav Vlk.
Finální fáze oprav varhan v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Finální fáze oprav varhan v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Rekonstrukce barokních varhan v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora financovaná z tzv. Norských fondů v současné době vstupuje do své závěrečné fáze. Práce budou ukončeny na začátku února 2011 a slavnostní svěcení proběhne při mši svaté v neděli 20. února 2011.
Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic již pojedenácté

Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic již pojedenácté

Počátkem ledna 2011 opět vyjdou do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. V celostátním měřítku půjde již o jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je tradičně určen především na pomoc lidem v nouzi.
Pražský arcibiskup se připojuje k poselství Benedikta XVI.

Pražský arcibiskup se připojuje k poselství Benedikta XVI.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se jako předseda České biskupské konference připojuje k přání, které papež Benedikt XVI. vyslovil ve svém poselství ke Světovému dni míru, aby všichni lidé mohli brzy zakusit náboženskou svobodu a cestu k míru.
Novoroční ekumenická slavnost

Novoroční ekumenická slavnost

Na Nový rok 1. ledna 2011 bude od 16.30 hodin pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s představiteli ostatních křesťanských církví sloužit v kostele sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Smíchově Novoroční ekumenickou bohoslužbu, kterou bude živě přenášet ČT 2.