Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Bakyenga z Ugandy navštíví Prahu

Arcibiskup Bakyenga přijíždí především promluvit s českými přáteli o práci s nemocnými. Sejde se tedy se představitelkami Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které denně stojí u kříže trpících lidí a svou pomocí chtějí zpřítomnit Boží milosrdenství vůči lidem. V úterý 17. února se arcibiskup Bakyenga setká v Arcibiskupském paláci s kardinálem Miloslavem Vlkem. Poté navštíví katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a prohlédne si některé pražské pamětihodnosti.

Ve středu se arcibiskup Bakyenga vydá do Olomouce, kde v Arcibiskupském kněžském semináři poobědvá s bohoslovci. Večer se v Ostravě setká s biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Františkem Lobkowiczem a ředitelem Papežských misijních děl v České republice P. Jiřím Šlégrem.

Počátky arcidiecéze Mbarara, odkud arcibiskup Bakyenga přijíždí, nesahají sice příliš hluboko do historie, ale jsou o to zajímavější. V roce 1900 stál v čele apoštolského vikariátu Severní Nyanzy, jedné z provincií Keni, biskup Streicher, apoštolský vikář. Apoštolský vikariát je forma územní jurisdikce katolické církve zřízená v misijní oblasti, tedy v zemi, kde ještě není biskupství. Biskup Streicher poslal tehdy dva příslušníky Společnosti misionářů Afriky, jinak také White Fathers či Pères Blancs (v roce 1868 toto společenství pro evangelizaci Afriky založil první alžírský arcibiskup, pozdější kardinál Lavigerie), do jihozápadní Ugandy, aby zjistili, je-li možné do těchto míst vnést katolické křesťanství. Oba misionáři přišli do oblasti, která se dnes nazývá Mbarara a započali tam svou službu. Po jejich příchodu jim tehdejší král Kahaya II. věnoval vrch Nyamitanga, aby na něm vystavěli kapli. Místo se později stalo střediskem jejich misie a dnes představuje centrum diecéze Mbarara.

Postupně se začala otevírat další misijní centra – v roce 1909 to byla centra v Rugazi, v Kabale, v roce 1912 otevřeli misionáři, spolu s prvním africkým bratrem Společnosti misionářů Afriky Tobiem Kizzou, misii v Ibandě. V roce 1934 se z ugandského apoštolského vikariátu oddělil vikariát Rwenzori, jehož prvním biskupem se stal Francis-Xavier Lacoursiere, příslušník Společnosti misionářů Afriky. V roce 1953 získal tento vikariát status diecéze. Roku 1999 byla Mbarara povýšena na arcidiecézi a stala se sídlem metropolity církevní provincie Západní Ugandy. Její první arcibiskup Paul K. Bakyenga je čtvrtým biskupem Mbarary.

Dnes  je  arcidiecéze  Mbarara  jednou  z  19 diecézí Ugandy. Rozkládá se na ploše 10 980 km čtverečních, kde žije cca 1 950 000 obyvatel, z nichž je 46,2 % katolíky. Arcidiecéze se skládá z 35 farností, které spravuje 125 diecézních kněží a 22 kněží misionářů. (ap)

13. 02. 2009