Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka k podpisu dohody o platech duchovních

Spolu s pražským arcibiskupem tuto dohodu podepsali synodní senior Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví, Jiří Daníček, předseda Federace židovských obcí, a ministr kultury Jiří Besser. Pražský arcibiskup k dnešnímu významnému kroku, který se uskutečnil na Ministerstvu kultury ČR, řekl: "Tato dohoda je odpovědí na současnou ekonomickou situaci, kdy i církve a náboženské společnosti chápou potřebu úsporných opatření a současně dávají touto dohodou vládě možnost zodpovědně sestavovat rozpočet po dobu jejího úřadu. Pro samotné církve je to také výzva k určité hospodárnosti jak v oblasti počtu pracovních sil, tak v hledání určité formy ohodnocování jejich zaměstnanců na základě schopností a kvality. Současně lze říci, že tato dohoda souvisí s přípravou dalších jednání, která jsou v tomto roce mezi církvemi a státem na obzoru." Arcibiskupa Duku doprovázel při této příležitosti Ing. Karel Štícha, hlavní ekonom Arcibiskupství pražského. (tisk.cirkev.cz)

12. 01. 2011