Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na koncertě nevidomých a slabozrakých

Před zahájením koncertu předá ministr zdravotnictví České republiky doc. Leoš Heger Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Na slavnostním koncertě zrakově postižených sólistů vystoupí maďarská sopranistka Lídia Szluka a český tubista, student Deylovy konzervatoře, Jan Adamec, za doprovodu Orchestru Berg pod taktovkou dirigenta Petra Vronského. Zazní skladby W. A. Mozarta, G. F. Händela, G. Fingera a G. Pergolesiho.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) je občanské sdružení s celostátní působností, které vzniklo v roce 1996 sloučením České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme přes 10 000 členů. Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. (Aleš Pištora, www.sons.cz)

02. 12. 2010