Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na koncertě nevidomých a slabozrakých

Záštitu nad koncertem, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, převzali pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP a prezident ČR prof. Václav Klaus. Sólisty budou houslista Takayoshi Wanami (Japonsko) a klarinetista Milan Arner (ČR). Zazní díla W. A. Mozarta. Součástí večera je předání Ceny ministra zdravotnictví ČR za práci ve prospěch zdravotně postižených a Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) je občanské sdružení s celostátní působností, které vzniklo v roce 1996 sloučením České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme přes 10 000 členů. Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. (www.sons.cz)

28. 11. 2011