Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na konferenci o chudobě

Konference si klade za cíl předložit účastníkům mezioborové poznatky a zkušenosti s fenoménem chudoby v současné společnosti. Jednotlivé příspěvky se budou věnovat definování druhů, mapování výskytu a pojmenování nejčastějších příčin a důsledků chudoby. Pokusí se nastínit praktické možnosti a postupy řešení. Představeny budou též vybrané projekty, které se svou činností aktivně zapojují do zmírňování dopadů chudoby a zabývají se také otázkami účinné prevence.

Konference je určena těm, kteří se o přítomnost fenoménu chudoby v naší společnosti aktivně zajímají a hledají způsoby, jak mu předcházet či jak zmírňovat jeho dopady. Na konferenci mezi jinými vystoupí Mons. prof. Tomáš Halík, PhDr. Vladimír Špidla, P. František Lízna či doc. Miloš Raban.

Projekt je realizován ze státního rozpočtu ČR a spolufinancován Evropským společenstvím, v rámci realizace Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice. Výstupem z konference bude sborník příspěvků. Další informace pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti na stránkách www.charitahk.cz. (www.diecezehk.cz)

13. 10. 2010