Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na oslavách nadace Konrada Andenauera

Společné setkání zahájil předseda nadace Konrada Adenauera a bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering. Ve svém proslovu připomněl nedávnou zprávu o tom, že na zemi dnes žije již 7 miliard lidí. Nejen 10 milionů Čechů, ale ani 82 milionů Němců podle něho nemůže ve světě obstát bez zapojení se do projektu Evropské unie. Předseda vlády ČR Petr Nečas navázal na Pötteringa, když zdůraznil, že 30% exportu z České republiky míří do Německa, což je umožněno právě díky jedné z hlavních zásad, kterou je volný obchod mezi jejími členy. S podílem 20 % na světovém dovozu a vývozu je Evropská unie největší obchodní velmocí na světě.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg především poděkoval nadaci Konrada Adenauera za její činnost a za její snahu posílit vnitřní integraci do Evropské unie tak, aby byla upevněna pozice České republiky jako rovnoprávného člena. Připomněl současně další německé nadace, která si kladou podobné cíle. Pražský arcibiskup v závěru setkání připomněl, že Evropská unie nesmí odmítnout své duchovní kořeny, k nimž patří také modlitba a opora lidského soužití, jíž je desatero.

Po obědě se pražský arcibiskup sešel při soukromém rozhovoru s představiteli nadace Konrada Adenauera. Předsedu nadace Pötteringa doprovodili zástupce vedoucího oddělení Evropské mezinárodní politiky (Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin) Frank Spengler, vedoucí oddělení Evropa/Severní Amerika Jens Paulus a ředitel Konrad-Adenauer Stiftung Praha Hubert Gehring. Jednalo se o přátelské setkání, při kterém se hovořilo o církevně politické situaci v České republice a zemích vyšehradské čtyřky. Jednotliví ředitelé hovořili o svých zkušenostech a spolupráci s církví. Jako dar si zástupci nadace Konrada Adenauera odvezli stříbrnou medaili sv. Anežky. Pražský arcibiskup dostal těžítko s vyobrazení Konrada Andenauera.

Konrad-Adenauer-Stiftung je politická nadace, která je blízká německé Křesťansko-demokratické unii (CDU). Prostřednictvím více než 70 kanceláří a projektů ve více než 120 zemích po celém světě přispívá k podpoře demokracie, právní státnosti a sociálně-tržního hospodářství. Jako partner spolupracuje se státními institucemi, stranami, organizacemi občanské společnosti, stejně tak jako s vybranými elitami. V rozvojové politice se snaží prohlubovat politickou spolupráci na regionální a globální úrovni. Pobočka v Praze spravuje od poloviny roku 1991 projekty v České republice. Uskutečňování cílů Konrad-Adenauer-Stiftung následuje v první linii prostřednictvím poradenství a školení, která realizuje samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Semináře, konference, přednášky, diskuze a vydávání publikací jsou hlavní nástroje činnosti zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice.

Konrad-Adenauer-Stiftung se hlásí k prvnímu německému spolkovému kancléři Konradu Adenauerovi (1876-1967), který spojil křesťansko-sociální, konzervativní a liberální tradice. Jeho jméno je symbolem demokratické obnovy Německa, zahraničněpolitického zakotvení v transatlantickém společenství hodnot, vize evropského sjednocení a orientace na sociálně-tržní hospodářství. Více na www.kas.de. (Aleš Pištora)

Proslov arcibiskupa Duky

01. 11. 2011