Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na pohřbu biskupa Baláže

Biskup Baláž se narodil 20. listopadu1940 v Nevoľném. V letech 1958 až 1963 studoval na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Kněžské svěcení přijal 29. června 1963. Od roku 1963 do roku 1970 působil jako kaplan v různých farnostech. V roce 1970 byl jmenován správcem farnosti v Pitelové, ale už v následujícím roce mu státní režim odebral souhlas vykonávat kněžské povolání a až do roku 1982 pracoval jako dělník. V tomto období zorganizoval ve své rodné obci stavbu nového kostela. V roce 1982 se vrátil k pastoraci jako správce farnosti Turčiansky Peter, kde působil až do roku 1990.

Dne 14. února 1990 byl jmenován diecézním biskupem banskobystrické římskokatolické diecéze. Biskupské svěcení přijal 19. března 1990 v Banské Bystrici. Od 13. dubna 1994 do 31. srpna 2000 byl také předsedou Konference biskupů Slovenska.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP zaslal 29. července 2011 biskupské konferenci Slovenska kondolenční dopis. Píše v něm, že ho s biskupem Balážem pojilo „duchovní pouto a přátelství“. Podle arcibiskupa Duky nevnášel banskobystrický biskup politiku do víry, ale naopak „víru a duchovní rozměr vnášel do oblasti věcí veřejných“. „V tuto chvíli bych vám všem chtěl vyjádřit soustrast s tím, že tak velký muž slovenského národa již není mezi námi. Žijeme však křesťanskou nadějí, že je u Boha, kde se za nás přimlouvá,“ zakončil svůj list pražský arcibiskup. (http://tisk.cirkev.cz, Aleš Pištora, foto: www.magnificat.sk)

Kondolence arcibiskupa Duky k úmrtí biskupa Baláže (dokument MS Word)Kondolence arcibiskupa Duky k úmrtí biskupa Baláže

29. 07. 2011