Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na vernisáži plastiky katedrály sv. Víta

Výstava „Metropolis“, která bude otevřena v úterý 28. června, představuje současnou tvorbu Jiřího Sozanského s reminiscencí na ranou tvorbu 60. let. Cyklus olejomaleb velkého formátu vznikl v posledním roce a reflektuje monumentální architekturu Prahy ve vztahu k její moderní historii. Obrazy a plastiky doplňuje kolekce grafik a kreseb z 60. let a 70. let. Slavnostní zahájení se kromě Mons. Dominika Duky zúčastní také radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu Lukáš Kaucký a rektor AVU Jiří T. Kotalík.

Samostatnou součástí výstavy je autorská plastika katedrály sv. Víta a Poutníka. „Nejnovější výtvarný projekt, který připravil pro Muzeum hlavního města Prahy, věnoval Jiří Sozanský v roce svého významného životního jubilea rodnému městu, Praze. Autor je znám jako nekonformní umělec, člověk vyhraněných názorů a postojů, který se vyjadřuje prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů, vždy vázaných ke konkrétnímu místu. Jeho díla aktuálně reagují na danou společenskou situaci. Sozanského projekt Metropolis může návštěvník vnímat především jako reakci na devalvaci tématu v období turistické komercializace jedinečných kulturních hodnot města a zároveň jako bilanční návrat ke zdrojům jeho tvorby. Jeho dílo je silným uměleckým gestem, které se svým zpracováním čestně řadí mezi vrcholná malířská díla dosavadní autorovy tvorby i jako příspěvek k tématu permanentně přetrhávané a znovu navazované kontinuity tradic, ze kterých česká výtvarná kultura vyrůstá,“ říká kurátor výstavy Jiří Kotalík.

Jiří Sozanský (1946) je příslušníkem umělecké generace, která se na přelomu 60. a 70. let s vědomím kontinuity a tradic výtvarné tvorby rozhodla pro tradiční výtvarné prostředky, v té době zpochybňované. Jeho umělecká tvorba se poté rozvíjela v řadě cyklů a projektů jako mimořádně mnohovrstevná a komplexní, snažící se překonat jednotlivé separované umělecké druhy. Široké veřejnosti je znám jako umělec, který překračuje vžité hranice uměleckých disciplín a kombinuje nejrůznější média. Vedle klasické malby a sochy se intenzivně věnuje i kresbě a grafice, ale v konečném výsledku často tyto techniky mísí, pracuje s principem koláže a asambláže, využívá možnosti kontextuální a konceptuální instalace a performance, do svých realizací zapojuje divadelní akce a souběžně své projekty důsledně dokumentuje rozsáhlými sériemi fotografií. (Aleš Pištora, foto: www.muzeumprahy.cz)

22. 06. 2011