Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka navštíví léčebnu v Bohnicích

Pražský arcibiskup přijal pozvání ředitele léčebny MUDr. Martina Hollého k setkání se zaměstnanci a pacienty. Při té příležitosti se seznámí s činností ekumenického týmu spirituální péče, který od května 2009 v Psychiatrické léčebně koordinuje jáhen a terapeut Jaromír Odrobiňák. V 15.30 hodin bude arcibiskup Duka v ústavním kostele sv. Václava slavit chorální mši svatou a poté posvětí kapli Ducha svatého, která byla v kostele nově zřízena a opatřena vitrážemi výtvarníka a scénáristy Oldřicha Seluckého.

Kaple svatého Ducha má být prostorem pro meditaci a modlitbu psychicky nemocných pacientů. Tomuto určení odpovídá i koncepce vitraile. V relativně malém prostoru kaple bude vitráž působit na dvou rovinách – barvy a rytmu, ale i obsahu. Hlavní myšlenka podle Oldřicha Seluckého je, že „Bůh může kdykoliv prolomit hradby mého malého, uzavřeného vesmíru, změnit zoufalou, zdánlivě bezvýchodnou situaci a zavést mě na nové cesty, na kterých naleznu své pravé já – svou celistvost, své zdraví. I když to může být dramatický, obtížný zápas, nebude nad mé síly, protože Bůh sešle v pravý čas své dary, svého Ducha.“ (Aleš Pištora)

15. 11. 2011