Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka navštíví rakouské premonstráty

Blahoslaveným byl Jakob Kern (1897 Breitensee u Vídně - 1924 Vídeň) prohlášen papežem Janem Pavlem II. v roce 1998. Když byl v první světové válce těžce raněn a pro svá zranění se již dále nemohl účastnit boje na frontě, vstoupil do semináře a nastoupil studium teologie. Ke vstupu do premonstrátského kláštera v Gerase byl údajně pohnut jednáním pražského strahovského premonstráta Isidora Bohdana Zahradníka, který stržen národním nadšením během událostí v říjnu 1918 vystoupil z církve, přihlásil se k pravoslaví a pomáhal utvářet Církev československou. Jakob Kern byl v roce 1922 vysvěcen na kněze a navzdory zdravotním následkům válečného zranění započal svoji kněžskou službu. Jeho zdravotní stav se ovšem zhoršil natolik, že se musel podrobit několika operacím. Ty byly prováděny vzhledem k jeho nemoci při plném vědomí. Svou bolest chápal Jakob Kern jako způsob pokání. Církev na něj vzpomíná 20. října.

Klášter Geras, který dnes leží v blízkosti hranice s Českou republikou, založil v roce 1153 hrabě Ulrich z Perneggu jako klášter premonstrátských kanovníků. Barokizovaný klášterní kostel Geras, vystavěný na slovanské nekropoli, stále ještě vykazuje románské základy. Tento nejseverněji položený klášter Rakouska uchovává mnoho cenných uměleckých předmětů. (Aleš Pištora)

13. 10. 2011