Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka oblékne kardinálský oděv

Předání kardinálského biretu, červeného čtyřrohého klobouku, papež doprovodí slovy, v nichž se zmiňuje, že červená barva je barva krve, kterou mají být noví kardinálové ochotni prolít pro růst křesťanské víry, pokoj Božího lidu a svobodu církve. Prsten, znamení svazku s církví, má novým kardinálům připomínat, že jejich vlastní láska k církvi je posilována láskou nástupce sv. Petra. Na prstenu jsou zobrazeny postavy apoštolů Petra a Pavla inspirované sochami stojícími před vatikánskou bazilikou, s osmicípou hvězdou uprostřed, symbolem Panny Marie.

Vše ostatní, co k povinnému oděvu kardinála patří, objednal arcibiskup Duka u krejčího Raniera Mancinelliho, který podobně jako několik dalších krejčí o sobě tvrdí, že šije i pro papeže. Jeho malý obchod s církevními oděvy se nachází ve čtvrti mezi vatikánskou bránou Svaté Anny a Andělským hradem, která se nazývá Borgo. Obchod tvoří dvě místnosti. V první jsou vyrovnané už ušité šaty a spousta krásných látek, v druhé je krejčovská dílna. Sám krejčí Mancinelli navázal na rodinnou tradici. Roucha nešije pouze pro papeže, ale také pro ostatní duchovní. Arcibiskup Duka si u něho objednal červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo, ale také slavnostní oděv, který je jasně červený celý, kromě bílé rochety a bílé mitry.

Druhou kardinálskou kleriku si pražský arcibiskup nechá šít u krejčího ještě slavnějšího Annibala Gammarelliho (v Římě působí také např. Barbiconi, Maurelli a několik dalších krejčovství, která se zaměřují na kněžská roucha). Krejčovství rodiny Gammarelli bylo v Římě založeno v roce 1790 a od roku 1789 již po šest generací obléká kromě jiných duchovních také papeže. Až po knoflíkovou dírku je vše ruční práce, jak se lze dočíst na internetových stránkách. Látky se užívají jen kvalitní italské. Dříve se šilo více z hedvábí, dnes už ne. Své zboží prodává toto krejčovství do celého světa. (Aleš Pištora)

16. 02. 2012