Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka oslaví 20 let Domova svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny vznikl na pražských Petřinách jako jeden z prvních charitních domovů pro pražské děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami.  Během 10 let se podařilo Domovu vybudovat druhý objekt a to v Libocké ulici v blízkém sousedství kostela sv. Fabiána a Šebestiána. Oslavy 20. výročí probíhají celý rok a vrcholí v říjnu.

U zrodu Domova svaté Rodiny stále sestra Marie Akvinela Loskotová z kongregace Školských sester de Notre Dame. V roce 1989 pomohla Charitě získat finanční prostředky a rozběhnout celý projekt. V čele dnešního Domova svaté Rodiny stála od jeho zrodu roku 1991 až do roku 2002. Její dlouholetá práce byla v roce 2000 oceněna vyznamenáním Za zásluhy o Českou republiku, které řeholnici udělil tehdejší prezident Václav Havel.

Domov svaté Rodiny se v současnosti stará o 72 klientů. Z handicapovaných dětí jsou již dospělí lidé i tak je cílem domova nadále šířit odkaz sestry Akvinely a vytvářet příjemné a láskyplné prostředí klientům, jež by jim nejen poskytovalo potřebnou péči, ale též je pod vedením odborníků inspirovalo k rozvíjení jejich schopností a tak kompenzovalo jejich životní handicap. (www.domovsvaterodiny.cz)

05. 10. 2011