Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka otevře nové centrum charity v Kralupech nad Vltavou

Nové centrum sociálních služeb v Kralupech nad Vltavou bude poskytovat několik druhů sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství a azylový dům pro matky s dětmi. Projekt vznikl za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy a Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou s celkovým nákladem 14,5 miliónů Kč.

Během slavnostního otevření pražský arcibiskup nové prostory požehná a s dalšími představiteli Středočeského kraje, města Kralupy nad Vltavou, okolních měst a Arcidiecézní charity Praha se seznámí s praktickým chodem domu. V průběhu zahajovacího ceremoniálu zahrají a zazpívají děti a hudebníci z kralupské farnosti a také vystoupí taneční skupina HIP HOP tanců vedená právě FCH Kralupy.

Cestou do Kralup nad Vltavou požehná pražský arcibiskup Dominik Duka také nově postavenou soukromou kapli sv. Jána v restauračním areálu Bašta Úžice.

Farní charita Kralupy nad Vltavou byla založena v roce 1999 jako dobrovolnická organizace. Do širšího povědomí u obyvatel kralupského regionu se dostala zvláště po povodni v srpnu v roce 2002 a to díky obětavé práci všech pracovníků. Rozsahem svých nebo zprostředkovaných služeb je jedinou organizací tohoto druhu v regionu. I když Farní charita pracuje na základech křesťanství, smyslem práce není přivádět občany ke katolické víře. (www.nasefarnost.cz, Aleš Pištora)
04. 10. 2010