Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka požehná azylový dům v Berouně-Lochovicích

Součástí slavnostního otevření bude také bohatý program. Zájemci se budou moci seznámit s peripetiemi výstavby domu a s jeho budoucím fungováním. Připravena bude tematická výstava fotografií a dětských prací. Od 15.15 hodin zahraje divadelní soubor Buchty a loutky v sále Obecního úřadu v Lochovicích představení pro děti od 3 let s názvem Andělíček Toníček. Od 16.30 hodin vystoupí děti z tanečního a hudebně dramatického kroužku z Betléma, klubu pro děti a rodinu.

Azylový dům sv. Josefa, o jehož vybudování se zasloužila Farní charita Beroun, je určen matkám, popřípadě otcům v krizové životní situaci (rozvod, ztráta bydlení, oběti domácího násilí a jiné), ale také úplným rodinám bez přístřeší. Azylový dům je umístěn v objektu bývalé fary, který dostala Farní charita Beroun dlouhodobě do výpůjčky a který se nachází v obci Lochovice vzdálené 10 km od Hořovic. Tento objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Investice potřebné na rekonstrukci získala Farní charita Beroun formou investičního grantu z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 13 milionů korun. Chybějící finanční prostředky zhruba ve výši milionu korun se charita snaží získat za pomoci široké veřejnosti již od května roku 2008 prostřednictvím veřejné sbírky "Pokojíčky“. Prostřednictvím této sbírky, která potrvá do 1. dubna 2011, získává charita prostředky nezbytné pro vybavení azylového domu a vybudování dětského hřiště na zahradě objektu.

Kapacita azylového domu bude 5 bytových jednotek pro matku/otce s dětmi a 1 bytová jednotka pro úplnou rodinu v tísni. Rodičům chce charita poskytnout kromě materiálního zázemí radu a pomoc odborníků a zajistit stabilizované prostředí pro výchovu jejich dětí. Každá ubytovací jednotka bude mít vlastní kuchyňské zázemí a příslušenství. Pro všechny bytové jednotky bude sloužit společná kuchyně s jídelnou a společenské zázemí. Klienti budou moci využívat také zahradu příslušející k objektu, kde charita plánuje vybudování bezpečného dětského hřiště a zázemí pro volnočasové aktivity. (Aleš Pištora)

Více na www.sbirka-pokojicky.cz.

06. 12. 2010