Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka požehná nové pracoviště IKEM

Pražský arcibiskup Dominik Duka přijal pozvání doc. MUDr. Jana Malého a zúčastní se slavnostního otevření hybridního sálu, který bude součástí Kardiocentra tohoto klinického a vědeckovýzkumného pracoviště v ČR. Vestavba hybridního operačního sálu a souvisejících provozů do stávající budovy léčebného a vyšetřovacího komplexu v Krči probíhala v roce 2010.

Arcibiskup Dominik Duka požehnal také nové zařízení Leksellova gama nože, které bylo v pražské Nemocnici na Homolce v dubnu tohoto roku oficiálně uvedeno do provozu. Pražský arcibiskup při té příležitosti řekl, že „požehnání má být určitým druhem ochrany, aby moderní technika sloužila svému cíli, kterým je pomoc člověku“. Nový Leksellův gama nůž nahradil přístroj, který byl v nemocnici instalován v roce 1992 a který byl tehdy do provozu uveden kardinálem Miloslavem Vlkem.

Institut klinické a experimentální medicíny již více než 35 let poskytuje zdravotnické služby na špičkové úrovni. Hlavním cílem institutu je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Za dobu jeho existence se z IKEM stalo jedno z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice, které je zaměřeno na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu. (Aleš Pištora)

18. 11. 2010