Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka požehná sochu sv. Anežky

Není to poprvé, co se v rámci oslav 800. výročí narození sv. Anežky České na půdě Parlamentu věnuje pozornost této naší významné světici. V dubnu letošního roku se o jejím historicko-společenském významu diskutovalo také na půdě poslanecké sněmovny, kde se sešli zástupci církve, vědy a politického života. Setkání se zúčastnil kromě jiných také pražský arcibiskup Dominik Duka a předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Socha pro třetí nádvoří Valdštejnského paláce vznikla v rámci studentského sympózia, které se pravidelně koná každý lichý rok v polovině června v areálu kamenické a sochařské střední školy v Hořicích. Mladí adepti kamenického řemesla se zde setkávají a tvoří sochy z hořického pískovce na určité téma. Ve školním roce 2010/2011 byla jako téma ve spolupráci s prof. Petrem Piťhou a pod jehož záštitou zvolena právě sv. Anežka Česká. Prof. Piťha také promluví během středečního slavnostního odhalení sochy.

Při příležitosti 800. výročí narození královské dcery, která se zřekla majetku i nabídek ke sňatku s těmi nejmocnějšími muži tehdejší Evropy a namísto toho následovala největší duchovní výzvu své doby – ideál sv. Františka, byl vyhlášen Svatoanežský rok. Ten má ukázat životní dílo i dějinný význam této mimořádné osobnosti naší historie. Dosud bylo uspořádáno několik konferencí k tématům s osobností sv. Anežky spojených. Ministerstvo školství vyhlásilo výtvarnou soutěž, byla vydána poštovní známka s motivem přemyslovské řeholnice a ve výroční den obláčky sv. Anežky proběhla také v červnu pouť do Doksan.

Součástí oslav budou nadále také koncerty duchovní hudby inspirované odkazem sv. Anežky České či mezinárodní vědecká konference. Vrcholem svatoanežského roku bude mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která 12. listopadu připomene svatořečení roku 1989. Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracuje s Národní galerií, ale také s dalšími kulturními a církevními institucemi. (Aleš Pištora, foto: www.spsks.cz)

O případné účasti je třeba se informovat na www.senat.cz.

15. 07. 2011