Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka požehná sochu v Dobřichovicích

V průběhu září byla zahájena oprava barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, která pochází z roku 1729. Rekonstrukce byla koncem října dokončena. Na opravě sochy se podíleli akad. sochař Petr Vitvar, akad. malíř Jakub Kándl a firma Michal Velebil. Spolu s místní farností připravilo město Dobřichovice slavnostní požehnání této opravené sochy. Sochu požehná arcibiskup pražský Dominik Duka OP. Součástí akce bude i zajímavý kulturní program. Pozván je také nový 48. velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou J. M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O. Cr.

Pozvání velmistra křížovníků má svůj smysl. Obec po celou dobu své historie (s velmi krátkými přestávkami během husitské doby a bělohorského povstání českých stavů) patřila Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Proto se také symbol řádu (kříž a šesticípá hvězda červené barvy) objevuje ve znaku obce. První písemná zmínka o Dobřichovicích pochází z 6. dubna 1253, kdy český král Václav I. potvrdil jejich darování Řádu Křižovníků.

O obnovu a rozšíření Dobřichovic se zasloužil velmistr Hynek Berka z Dubé, který dal na místě husity zbořené tvrze postavit renesanční zámek, nadále letní sídlo velmistrů a založil "panskou zahradu", dnešní park proti obecnímu úřadu. Obec utrpěla za třicetileté války, kdy byla v roce 1631 spolu se zámkem vypálena Švédy a zámek byl poté rekonstruován. V roce 1679 za převora a pozdějšího velmistra Pospíchala byla k zámku přistavena kaple sv. Judy Tadeáše. Po roce 1918 nastává další etapa rozvoje obce, do níž se zapojují také křižovníci, když budují na Brunšově vodovod. Datum 26. září 2006 se zapsalo do historie Dobřichovic tím, že naše obec byla rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny stanovena městem. (Aleš Pištora)

10. 11. 2011