Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka požehná varhany u sv. Jakuba

Svatojakubské varhany jsou největším nástrojem v Praze a v celých Čechách. Slouží především pro doprovod liturgie, ale i ke koncertům duchovní hudby. Na první pohled každého upoutá překrásná barokní varhanní skříň, která je dílem Abraháma Starka z Lokte z počátku 18. století. Od té doby varhany prošly několika úpravami a přestavbami až do dnešní podoby. Současná dispozice varhan obsahuje 91 rejstříků.

Někdejší rejstříková traktura vzhledem k velikosti nástroje určitým způsobem omezovala interprety při registraci během hry i při samotné přípravě. Po odborných konzultacích s varhanáři bylo rozhodnuto provést modernizaci celého hracího stolu, tedy tónové i rejstříkové traktury se všemi pomocnými zařízeními, to znamená paměťové kombinace, které jsou schopny vytvářet, zaznamenávat, měnit a uchovávat větší množství dat, nový spojkový aparát a optoelektronické ovládání klaviatur. S tím samozřejmě souvisela celková úprava hracího stolu.

Ke zhotovení zakázky byla vybrána firma Robert Ponča varhany z Krnova. Dodavatelem elektronických zařízení je německá varhanářská firma Otto Heuss. Modernizaci hracího stolu byla financována pod záštitou Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum, dary sponzorů na čele s Jiřím Valentou, členem skupiny Olympic. (www.sanctijacobiorganum.com)

30. 06. 2011