Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka požehná zvonici ve Všejanech

Slavnostní eucharistie o vigilii slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a požehnání zvonice a zvonu proběhne při příležitosti dokončení jejich celkové rekonstrukce. Jak říká administrátor Římskokatolické farnosti Nymburk P. Peter Kováč, jedná se podle památkářů o „ojedinělou hrázděnou stavbu“. Její oprava se zdařila díky dotaci z krajského úřadu a spolupráci nymburské farnosti, Arcibiskupství pražského, obce Všejany a místních obyvatel. Bohoslužbě bude předsedat arcibiskup pražský Dominik Duka OP. Po skončení slavnosti jsou všichni zváni k pohoštění na faře ve Všejanech.

Hranoloviná zvonice stojí poblíž kostela sv. Jana Křtitele. Roku 1830 byla od základů přestavěna. Před první světovou válkou měla tři zvony. První dva byly roku 1916 zabaveny k vojenským účelům. Byly sice po válce nahrazeny, ale opět ve druhé světové válce v roce 1941 zabrány. Zůstal jen zvon největší, ulitý ke cti Nejsvětější Trojice roku 1544.

Původně gotický jednolodní kostel je prvně připomínán roku 1344. Byl postaven v opevněné tvrzi obklopené vodou a bažinami. Již ve 14. století byl kostelem farním a měl vlastního kněze. V 18. století byl kostel zbarokizován a v roce 1872 dostal novorománskou podobu a byl prodloužen. Původní gotická okna v presbytáři byla zazděna a prolomena nová ve slohu pseudorománském. Roku 1935 byl kostel uvnitř opraven a ozdoben nástropními freskami. Barokní hlavní oltář se sochami sv. Václava a Víta byl odstraněn roku 1897 a nahrazen novým pseudorománským. Jeho autorem jsou bratři Buškové ze Sychrova u Turnova, kteří vytvořili také oltářní obraz. Kamenná kazatelna pochází z 18. století. Obdélníkový kostel má pětiboce uzavřený gotický presbytář s jedním polem křížové klenby. (Aleš Pištora)

06. 08. 2010