Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka předá maturitní vysvědčení

Ještě před samotným předáním maturitního vysvědčení bude v kostele sv. Ludmily na Vinohradech slavena mše svatá. Po ní bude pražský arcibiskup Dominik Duka předávat maturitní vysvědčení a velvyslanec Spolkové republiky Německo Johannes Haindl předá diplomy osvědčující zkoušku z německého jazyka (Deutsches Sprachdiplom).

Arcibiskupské gymnázium je osmiletá církevní škola převážně všeobecného studijního zaměření. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské. Majitelem budovy, v níž škola sídlí, jsou Školské sestry sv. Františka. Školní budova pochází z roku 1938. Ze zaměření školy vyplývá i její učební plán: jsou v něm obsaženy cizí jazyky, humanitní předměty a předměty přírodovědné.

Arcibiskupské gymnázium není vyhrazeno jen věřícím křesťanům (to platí jak o studentech, tak o učitelích). Cílem školy je zajistit věřícím křesťanům prostředí, v němž jejich víra bude věc zcela přirozená (především prostřednictvím nabízených duchovních aktivit). Na druhé straně není účast na duchovních aktivitách školy pro nikoho povinná, ode všech se však očekává přinejmenším tolerantní postoj ke křesťanství. (www.arcig.cz, ap)

14. 05. 2010