Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka převezme čestný doktorát

Freiburská univerzita (Université de Fribourg) uděluje každoročně čestný doktorát jedné z osobností intelektuálního a kulturního života. Letos se její představitelé rozhodli ocenit zásluhy pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Laudatio pronese prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity. Při příležitosti převzetí čestného doktorátu přednese před akademiky této univerzity pražský arcibiskup svou přednášku na téma „"Historia magistra vitae: víra není ideologie, ale síla a světlo“.

Den před převzetím doktorátu bude 14. listopadu pražský arcibiskup Dominik Duka od 17.00 hodin v předvečer svátku sv. Alberta Velikého v řezenské katedrále celebrovat pontifikální mši svatou. Bohoslužba je součástí oslav 750 let od roku, kdy papež Alexandr IV. jmenoval Alberta Velikého řezenským biskupem. Biskupské svěcení přijal slavný učenec v červenci roku 1260, čímž se stal rovněž říšským knížetem. Úřad biskupa však vykonával pouhé dva roky a poté se opět věnoval myslitelské činnosti.

Sv. Albert Veliký (narodil se kolem roku 1200 a zemřel 15. listopadu 1280 v Kolíně nad Rýnem) byl jedním z nejvýznamnějších středověkých učenců, a nejvýznamnějším německým představitelem vrcholné scholastiky. Pro svoji všestrannost byl nazýván „doktor universalis“. Jeho žákem byl sv. Tomáš Akvinský. Jako učitel působil v Řezně, Kolíně nad Rýnem a na pařížské Sorbonně. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, v němž se snažil využít Aristotelovu filosofii pro teologické myšlení. (Aleš Pištora)

09. 11. 2010