Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka převezme pallium

Tak jako každý rok budou i letos pallia pro nové arcibiskupy metropolity požehnána o vigilii svátku apoštolů Petra a Pavla. Druhý den je papež Benedikt XVI. předá novým arcibiskupům metropolitům. Slavnostní mše svatá začíná v bazilice sv. Petra v 9:30. Bývá zvykem, že Svatý otec přijme nové arcibiskupy při zvláštní audienci následujícího dne spolu s jejich příbuznými a nejbližšími přáteli, kteří je budou na udílení pallia doprovázet.

V tentýž den večer pořádá Pavel Vošalík, velvyslanec České republiky u Svatého stolce, na počest nového arcibiskupa slavnostní recepci ve své rezidenci. Pozváno bylo mnoho významných osobností. Mezi jinými také kardinál Miloslav Vlk, kardinál Angelo Sodano, kardinál Christoph Schönborn, kardinál Giovanni Coppa či papežští nunciové arcibiskup Diego Causero a arcibiskup Erwin Josef Ender. Pražský arcibiskup svého pobytu v Římě využije také k jednání s představiteli některých vatikánských kongregací.

Pallium je pruh z bílé ovčí vlny s aplikacemi pěti černých hedvábných křížů. Vlna je získána ze dvou beránků, kterým papež žehná ve svátek sv. Anežky Římské (21. ledna). Symbolizují ztracenou ovečku, kterou se vydává hledat a kterou zachraňuje Dobrý Pastýř, a zároveň Ukřižovaného Beránka, obětovaného za spásu lidstva. Pallium vyjadřuje také jednotu s římskou církví. Může je oblékat pouze papež a arcibiskupové metropolité.

Tradice pallia i výklad jeho významu jsou prastaré. Přesný okamžik jeho zavedení není znám. Podle Liber Pontificalis se zmiňuje o palliu v životě papeže Marka, který zemřel roku 336. Soustavně je doloženo od 5. století. Původně jej oblékali všichni biskupové, jde o zvyk, který se ve východních církvích zachoval dodnes. Jeho použití i forma se v historii trochu změnily, ale poselství zůstává jedno: Dobrý Pastýř nese na svých ramenou ztracenou ovečku. Pět křížů pak připomíná Kristovo utrpení.

V západní církvi byla pallia postupem času vyhrazena pro ty biskupy, kteří jsou v nejbližším kontaktu s římským biskupem. Odtud nový význam jednoty s římskou církví, s nástupcem sv. Petra, kterému Ježíš zvlášť důrazně řekl: „Pas mé beránky, pas mé ovce.“ Před II. vatikánským koncilem se pallium oblékalo jen při některých slavnostech. V současnosti může arcibiskup nebo biskup oblékat při všech eucharistických slavnostech, ale pouze při nich – protože eucharistická slavnost je zvláštním způsobem spojena s obětí kříže.

V římské církvi – podle ustálené tradice – chovají beránky, které dají vlnu na pallia, trapističtí mniši v opatství Tre Fontane. Ve svátek sv. Anežky jsou beránci přivedeni do baziliky sv. Anežky na Via Nomentana. Odtud potom do Vatikánu, kde je Svatý otec požehná. Benediktinky od sv. Cecilie pečují o beránky až do úterka Svatého týdne, kdy jsou ostříháni a sestry pak ručně upředou a ušijí pallia. Vznikají tedy na Velikonoce, aby připomínaly Beránkovu oběť. 24. června, ve svátek narození sv. Jana Křtitele, toho, který Krista poznal a vyslovil „Hle Beránek Boží“, přinesou sestry od sv. Cecílie pallia do Vatikánu. Tam jsou uložena do schránky na hrobě apoštola Petra. O vigilii jeho svátku, večer 28. června jsou požehnána a na druhý den je Svatý otec předá novým arcibiskupům metropolitům. (Aleš Pištora, Johana Bronková)

22. 06. 2010