Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka promluví o tom, kdo je to člověk

Otázce antropologie se arcibiskup Duka věnoval v jedné ze svých publikací. V knize nazvané „Zápas o člověka“ se zaměřil na pojetí člověka ve světle biblického zjevení. Pražský arcibiskup zde nejprve shrnul dnešní antropologické přístupy, aby poté srovnáním starověkých textů nalezl antropologická východiska předbiblických a mimobiblických kultur.

Vlastní přínos práce představují kapitoly věnované biblické antropologii. Arcibiskup Duka v nich sleduje obsah a užití klíčových biblických pojmů, jako je srdce, duše, duch, dech, tělo, smrt, vzkříšení, „nebeský Adam“ nebo věčný život.

Autor rovněž ukazuje, že základní články Charty lidských práv lze najít už na prvních stránkách Bible. Člověk není nesvobodné zvíře, spoutané hmotnou stránkou, ani pouhý duch, jenž chce utéci z vězení tohoto světa do neskutečné země idejí. Je „Adam“, bytost stvořená k obrazu Božímu. V Ježíši Kristu – Bohu, který se stal člověkem – pak člověk nachází nejvyšší a nejkrásnější zákon lidské důstojnosti. Více o besedě na http://liben.evangnet.cz/. (Aleš Pištora)

07. 02. 2012