Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka se setkal s pracovníky Arcidiecézní charity

Setkání proběhlo v prostorách azylového domu sv. Terezie v Praze 8 - Karlíně. Pražskému arcibiskupovi se zde představilo vedení Arcidiecézní charity a vedoucí jednotlivých charitních projektů. Po představení všech charitních projektů a hlavních aktivit hovořili zástupci charity s otcem arcibiskupem o tématech, které jsou pro pražskou Arcidiecézní charitu prioritní: o pomoci lidem bez domova, migrantům a uprchlíkům, ženám a matkám s dětmi apod.

Následně byly představeny aktivity Rozvojového střediska ADCH Praha. Arcibiskup Dominik Duka si také prohlédl azylový dům sv. Terezie v Praze 8 - Karlíně a seznámil se se způsoby charitní pomoci v tomto zařízení.

Den poté 23. září při příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly – patrona charity – byly v pražském kostele sv. Tomáše předávány ocenění vybraným charitním pracovníkům a dobrovolníkům. Ceny charity předával otec biskup Pavel Posád a ředitel Charity Česká republika Ing. Oldřich Haičman. Za pražskou arcidiecézi byla vybrána k ocenění dlouholetá a obětavá pracovnice Arcidiecézní charity Praha paní Marta Kakušková, která nyní pracuje v rozvojovém středisku ADCH Praha. (Jaroslav Němec)

27. 09. 2010