Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka se v USA setkal s Georgem Weigelem

Bezprostředně po příjezdu pražský arcibiskup v rezidenci českého velvyslance Petra Gandaloviče povečeřel s prezidentem Václavem Klausem. Český prezident se ve Washingtonu zastavil během své cesty na 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Slavnostní večeře v rezidenci českého velvyslance se zúčastnil také vojenský přidělenec generál Přemysl Škácha s manželkou.

V úterý 20. září proběhlo setkání pražského arcibiskupa s washingtonským arcibiskupem kardinálem Donaldem W. Wuerlem, který je vedoucí osobností církve ve Spojených státech. Ve velmi přátelském rozhovoru se kardinál Wuerl podělil o radost z růstu počtu povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Z toho důvodu nedávno otevřel nový seminář pro svou arcidiecézi pojmenovaný po blahoslaveném papeži Janu Pavlu II.  Kardinál Wuerl připomněl také nedávnou návštěvu papeže Benedikta XVI. Arcibiskup Duka vyjádřil vděčnost české církve za pomoc církve v USA a oba arcibiskupové se shodli na potřebě modlit se za mladé lidi, aby byli otevřeni tomu rozpoznat své povolání.

Ve středu 22. září proběhlo jednání na sekretariátu americké biskupské konference, která sídlí rovněž ve Washingtonu v blízkosti baziliky National Shrine of the Immaculate Conception. Arcibiskupa Duku přivítal generální sekretář Mons. Ronny Jenkins spolu s dr. Declanem Murphy, který je zodpovědný za pomoc amerických katolíků církvi v naší části světa. Podle jeho slov je dnes největším úkolem americké biskupské konference problematika přistěhovalectví. Při setkání byly dojednány některé formy konkrétní spolupráce, zvláště možnost inspirovat se v rozvoji katecheze, která je pro výchovu dalších generací klíčová.

V odpoledních hodinách ve středu proběhlo setkání s Georgem Weigelem, americkým politologem známým především díky své obsáhlé biografii blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Weigel nedávno vydal druhý díl této své knihy, v níž čerpá také z nedávno odtajněných archivů polské státní bezpečnosti, Stasi a KGB. Americký spisovatel a výborný znalec situace v Evropě nabídl možnost tuto svou novinku vydat také v českém překladu.

V neděli 25. září arcibiskup Duka bude bazilice of the National Shrine ve Washingtonu hlavním celebrantem mše svaté na počest Antonína Dvořáka. Bohoslužba v kryptě baziliky bude jakýmsi duchovním vrcholem celého Dvořákova festivalu. Sloužena bude nejen na počest 170. výročí Dvořákova narození, ale také jako připomínka 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna, arcibiskupa z Filadelfie. Při bohoslužbě bude provedena Dvořákova Mše D-dur, „Lužanská“. (Aleš Pištora, Tomáš Roule)

23. 09. 2011