Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka se zúčastní Noci kostelů

Ve kterém z kostelů bude pražský arcibiskup přítomen, má být překvapením. Lze se domnívat, že to bude například katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha či kostel sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Oba chrámy připravily pro návštěvníky bohatý program. V pražské katedrále to budou mezi jinými varhanní preludia v podání varhaníka a ředitele kůru katedrály sv. Víta Josefa Kšicy nebo čtení o českých patronech. U sv. Jiljí je pro noční návštěvníky připraven koncert vážné hudby a prohlídka chrámu s výkladem.

Také další kostely a kláštery zorganizovaly pro návštěvníky netradiční program. Na Svaté Hoře u Příbrami je to mystický sestup do krápníkové kaple sv. Maří Magdalény, ve Vraném nad Vltavou bude možné vyslechnout neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu. Lidé budou moci nahlédnout do prostor, kam se jinak nepodívají. Zpřístupněn bude třeba kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů na Hradčanech, kde proběhnou komentované prohlídky kláštera, sakristie, rajského dvorku a meditační zahrady.

Noc kostelů rozhodně nezapomíná na děti. Kupříkladu v kostele Panny Marie Sněžné si mohou děti ve výtvarných dílnách vytvořit z hedvábného papíru sněhovou vločku, na ni napsat své přání a zavěsit ji z kůru, aby "sněžila" do prostoru kostela. Místní varhaník zavede zájemce na kůr kostela a představí nově opravené varhany. V kostele sv. Gotharda na Praze 6 je připraven program pro ty nejmenší s názvem „Leze, leze po kostele...“.

Celá Noc kostelů začíná vyzváněním zvonů. Kdo se o tomto pozoruhodném hudebním nástroji, který je již neodmyslitelně spjat s každým kostelem, bude chtít dozvědět něco víc, pro toho v kostele sv. Vavřince v Praze-Jinonicích připravili farníci program s názvem „Škola zvoníka od svatého Vavřince“. Zvonit na zvon totiž není vůbec snadné. „Nejprve je potřeba porozumět řeči zvonu, jeho duši, pak teprve jeho půltunovému tělu. Ale když nastane shoda mezi zvonem a zvoníkem, je to učiněný koncert. Přijďte si to i s dětmi vyzkoušet,“ zvou místní.

Vše, co se bude během Noci kostelů nabízet, bude zdarma. V celé České republice je nyní k projektu přihlášeno již více než 350 kostelů, které připravují na 2 000 jednotlivých akcí. Kromě českých a moravských biskupů podpořil Noc kostelů také předseda ekumenické rady církví, hejtmani krajů, primátoři Prahy, Brna či Olomouce. Noc kostelů je projekt ekumenický, který si klade za cíl pozvat každého, kdo o to bude mít zájem, aby nahlédl do duchovního a uměleckého bohatství skrývajícího se v křesťanských chrámech.

Konkrétní program mohou návštěvníci sledovat na internetových stránkách www.nockostelu.cz. (ap)

07. 05. 2010