Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka udělil svatovojtěšské medaile

Arcibiskup pražský udělil stříbrné svatovojtěšské medaile paní Bedřišce Znojemské (za celoživotní přínos spirituálnímu výtvarnému umění) a panu Zdeňku Pololáníkovi (za celoživotní přínos duchovní hudbě u nás). Zlaté medaile obdrželi Mons. prof. Tomáš Halík (za mimořádně účinné přiblížení obrazu církve a evangelia spoluobčanům) a pan Franz Olbert (za přínos k česko-německému smíření).

Bedřišce Znojemské bylo na počátku 50. let zakázáno studium na vysoké škole. Od té doby se stalo umění náplní jejího života. Věnuje se především tvorbě sakrální a to jak v malbě, tak v kresbě a ilustraci. Je autorkou několika křížových cest, presbytářních obrazů či vitráží. Za komunismu opomíjená malířka, jejíž dílo je prodchnuto hlubokou křesťanskou vírou, uspořádala po roce 1989 mnoho výstav doma i v zahraničí.

Zdeněk Pololáník se po studiích na konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění věnoval skladbě jako svobodnému povolání. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Na Janáčkově akademii múzických umění, kde působil jako pedagog, založil oddělení duchovní hudby. Je autorem více než 700 hudebních děl. Vedle hudby k filmům, činohrám, pro rozhlas či televizi dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení.

Tomáš Halík patřil v těžkých dobách k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Po roce 1989 se stal prezidentem České křesťanské akademie, farářem pražské Akademické farnosti a profesorem Univerzity Karlovy. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Papež Benedikt XVI. čestným prelátem Jeho svatosti. Svými četnými publikacemi a přednáškami doma i v zahraničí oslovuje nejen křesťany, ale také ty, kteří své životní směřování teprve hledají. Velké množství zejména mladých lidí přivedl ke Kristu a církvi.

Franz Olbert se narodil v Československu, odkud musel v roce 1946 jako Němec odejít. Tato životní zkušenost ho vedla k tomu, aby se zasadil o smíření mezi českým a německým národem. Přes dvacet let působil jako sekretář německé katolické organizace Ackermann-Gemeinde, kde se zasloužil nejen o nesčetnou pomoc české a slovenské katolické církvi, ale především o navázání dobrých sousedských vztahů. Dnes je činný jako čestný člen mnoha církevních a politických institucí. Za svou práci obdržel několik vyznamenání, mezi jinými také Medaili Za zásluhy. (Aleš Pištora)

Homilie prof. Petra Piťhy. (dokument MS Word)Homilie prof. Petra Piťhy.

14. 11. 2010