Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka uvede nové kanovníky Vyšehradské kapituly

Do sboru vyšehradské kapituly budou nově uvedeni Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, Jerzy Gapski, farář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze – Modřanech, Mons. Artur Matuszek, rektor Arcibiskupského semináře v Praze, a Jan Kotas, který byl nedávno uveden do služby duchovního správce vyšehradské farnosti.

Do úřadu faráře u basiliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě uvedl pražský arcibiskup Dominik Duka OP P. Kotase 5. srpna 2011. Dva dny na to farníci vyšehradské farnosti uvítali nového duchovního správce a poděkovali odcházejícímu dlouholetému faráři P. Antonínu Doležalovi a úřadujícímu administrátorovi Prokopu Brožovi, který P. Doležala zastupoval.

Královskou kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil Vratislav II. 29. června 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému. Nejvyšší představitel kapituly – probošt – byl dosazován králem a po roce 1222 získal trvale do svých rukou hodnost královského kancléře. Význam kapituly od 12. století stoupal, její rozkvět však byl na počátku 15. století přerušen nastupujícím husitským hnutím.

S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu, na jehož utváření se představitelé kapituly značnou měrou podíleli. Kapitula pořádá nejrozličnější duchovní, kulturní a další akce. Mezi ty nejvýznamnější patří každoroční vzpomínková mše, která se za krále Vratislava slaví již od 11. století. Další významnou událostí, kterou Kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla pravidelně pořádá je také každoroční pouť snoubenců za sv. Valentinem, jehož relikvie je na Vyšehradě uložena. Dlouhou tradici má také slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, na kterou vždy navazuje průvod se svícemi na Slavín. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora)

31. 08. 2011