Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka uvede nového probošta vyšehradské kapituly

Probošt předsedá kapitule a zastupuje ji navenek. Podle starobylé tradice a ustanovení zakladatele je probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě prvním prelátem České země. Při večerních nešporách 13. září byl nedávno do úřadu uveden také děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kterým je Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference. Z rukou tehdejšího děkana a nového probošta Mons. Antona Otteho přijal děkanské signum a symbolické klíče od vyšehradských svatyň.

Královskou kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil Vratislav 29. června 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému. S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu.

Kapitula dnes pořádá nejrozličnější duchovní, kulturní a další akce. Mezi ty nejvýznamnější patří každoroční vzpomínková mše, která se za krále Vratislava slaví již od 11. století, či každoroční pouť snoubenců za sv. Valentinem, jehož relikvie je na Vyšehradě uložena. Dlouhou tradici má také slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, na kterou vždy navazuje průvod se svícemi na Slavín. (www.kkvys.cz, Aleš Pištora)

10. 10. 2011