Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka vyhlásí farmu roku

Asociace soukromého zemědělství ČR vyhlásí výsledky jubilejního - desátého ročníku prestižní soutěže o Farmu roku. Soutěž se koná, jako již tradičně, pod záštitou předsedy vlády ČR a za účasti řady významných hostů. Tento rok bude součástí slavnostního programu, kterého se kromě pražského arcibiskupa Dominika Duky OP zúčastní také ministr zemědělství Petr Bendl, rovněž zadané divadelní přestavení „Shirley Valentine“ v hlavní roli se Simonou Stašovou. V průběhu slavnostního večera budou vítězům předány finanční odměny a zároveň bude vyhlášen a „odměněn“, v pořadí již druhý Byrokrat roku – čili nejbyrokratičtější státní instituce v resortu zemědělství.

Pražský arcibiskup se večeru Asociace soukromého zemědělství ČR zúčastní v rámci přátelských vztahů, které s Asociací prohloubil během jednání o částečném odškodnění a majetkoprávním narovnání. Na řešení otázky majetkového narovnání čekají nejen města a obce, krajské úřady, Agrární komora, ale právě také soukromě hospodařící rolníci. Pražský arcibiskup chce ovšem rovněž vyjádřit to, jak si práce rolníků, zvláště v dnešní době, váží.

Všechny ročníky soutěže „Farma roku“, letošní nevyjímaje, si kladou za cíl především prezentovat prosperující soukromé rodinné farmy, které si dokázaly najít svou cestu v nelehkých, nejen ekonomických, podmínkách a které jsou dle názoru ASZ ČR základní a nezastupitelnou složkou zemědělství v České republice. Tento ročník je výjimečný hlavně z hlediska netradičního složení soutěžících. Kromě nových farem totiž dostaly příležitost také farmy, které se v minulých ročnících umístily na krásném 2. – 5. místě, nicméně kterým se nepodařilo dosáhnout mety nejvyšší. Jsem rádi, že mnohé z oslovených rodinných farem tuto výzvu přijaly a s ohledem na uskutečněný pokrok a vývoj na svých farmách se do soutěže opět přihlásily. Více na www.asz.cz. (Jaroslav Šebek, Aleš Pištora)

14. 12. 2011