Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka zahájí katechetickou konferenci

Čtvrtá vědecká katechetická konference, která proběhne 7. – 9. září v budově Katolické teologické fakulty UK, se bude věnovat tématu „Boží slovo v katechezi“. Navazuje tak na předchozí sympozia v dalším vzdělávání lidí aktivně působících v oblasti katecheze. Konferenci pořádá Katechetická sekce České biskupské konference a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Program konference je sestaven tak, aby se přítomní účastníci mohli lépe zapojit do dialogu. Během konference zazní cca 9 přednášek (z biblického, pastorálního a psychologického pohledu), na které bude navazovat diskuze, dále by měly být do konference zařazeny praktické ukázky práce s Biblí a na závěr kulatý stůl.

Katechetické konference jsou obecně zaměřeny především pro odborníky, kteří určují obsah katechetických programů alespoň na diecézní úrovni nebo nesou odpovědnost v procesu vyřizování kanonických misí. Konference jako forma dalšího vzdělávání je tedy určena zaměstnancům diecézních katechetických středisek, odborníkům z teologických fakult a dalším odborným pracovníkům, kteří působí v oblasti katecheze (katecheté, pastorační asistenti, kněží, řeholníci a řeholnice). Akreditace na konferenci byla ji ukončena. Více na katechet.cirkev.cz. (Aleš Pištora, katechet.cirkev.cz)

06. 09. 2010