Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka otevře výstavu třešťských betlémů

Tradice betlémářství v Třešti na Českomoravské vrchovině sahá do počátku 19. století. V prvopočátcích je zde zřejmý vliv třebíčských papírových betlémů a později, ve druhé polovině 19. století, vliv jihlavských dřevěných betlémů. První dřevěné figurky se dostaly do Třeště z jiných oblastí (Tyrolska, z Králík apod.) a byly také pořizovány od řezbářů z Jihlavy. Prvním pravděpodobným třešťským autorem - řezbářem - byl Matěj Suchý (1820 - 1909).

Zvláštní místo mezi třešťskými betlémy zaujal pohyblivý betlém Adolfa Bumbálka, který nejen sám vyřezal celý betlém, ale zhotovil i pohyblivý mechanizmus. Základními komponenty třešťských betlémů jsou většinou středově umístěná zbořeniště (místo narození), město a volná krajina se stromy, drobnými stavbami selských usedlostí a salaší, vytvořená podle fantazie betlémáře z pařezů a mechu.

Při podrobném pohledu na betlémy člověk pozná, že nejsou jen inscenací biblického příběhu, ale i obrazem života, oblečení a tužeb prostého lidu. Jsou tedy odrazem názorů jeho tvůrců, a proto kulturně historický význam betlémů je nesporný. Betlémářství jako součást lidové tvořivosti je ve své podstatě kolektivní záležitostí a jen ve společenství jednotlivých tvůrců má záruku přežití.

Třešť je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v České republice. Životaschopnost této krásné a ušlechtilé tradice zaručuje do budoucích let skutečnost, že v Třešti tvoří v současné době několik lidových řezbářů - amatérů - z různých profesí. Třeští betlémáři umožňují prohlídky svých děl v domácnostech. Jejich seznam naleznete na oficiálních stránkách třešťské farnosti - www.tre-fa.cz. (Aleš Pištora, www.tre-fa.cz)

 

30. 11. 2010