Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka zahájil koncert hudby Hradní stráže

Udílení ocenění velení Hradní stráže je součástí každoročního ceremoniálu. Letos, kdy Hradní stráž slaví 93 let svého trvání, ocenil velitel stráže plukovník Ing. Radim Studený mimo jiné i pražského arcibiskupa Dominika Duku. Spolupráce mezi Arcibiskupstvím pražským a Hradní stráží trvá již několik let a to např. již tradičně při procesí slavnosti Těla a Krve Páně na Hradčanech, které doprovází Hudba Hradní stráže nebo při pořádání etických seminářů pro vojáky, které jsou dnes již obvyklou součástí formace každého vojáka Armády České republiky. Z této spolupráce lze také připomenout převoz lebky sv. Václava v předvečer jeho svátku z Pražského hradu do Staré Boleslavi, kdy čestná jednotka motocyklů Hradní stráže doprovází prezidentský vůz či tradiční koncert Hudby Hradní stráže a policie ČR při svatováclavských oslavách. A zapomenout není možné ani na významnou spolupráci při návštěvě papeže Benedikta XVI. v roce 2009.

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velký dechový orchestr, který vznikl po druhé světové válce. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě.

Počátečním impulsem pro vznik jednotky, která by střežila sídlo prezidenta na Pražském hradě, byl vznik Československé republiky. Nařízením Vrchního velitelství československé branné moci ze dne 6. prosince 1918 byla jedna pěší setnina 28. pěšího pluku zřízena pro vykonávání strážních služeb a slavnostního uvítání vážených osob na Pražském hradě. Z úcty k tradici je tento den považován za den založení Hradní stráže. Hradní stráž je zvláštní součást ozbrojených sil České republiky, je podřízena náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. (Aleš Pištora)

02. 12. 2011