Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup vyzývá k modlitbám za P. Petra Kouteckého SJ

Drazí spolubratři, bratři a sestry, jistě jste také zaznamenali znepokojivé zprávy o náhlém onemocnění otce Petra Kouteckého, faráře v Praze Zbraslavi, okrskového vikáře II. pražského vikariátu. Podle posledních informací lékařů je jeho zdravotní stav velmi vážný a je hospitalizován na neurologii. Rád bych všechny vyzval k upřímným a vroucím modlitbám za uzdravení tohoto našeho kněze. Vzývejme o přímluvu služebníka Božího, otce kardinála Berana, aby vyprosil P. Kouteckému, pokud je to Boží vůle, uzdravení, aby se opět mohl vrátit do své služby Božímu království.

Váš Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

14. 07. 2011