Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupské gymnázium oslaví 20 let své existence

„Jsem rád, že mohu být přítomen tak slavnostnímu okamžiku, jako je tento. Církevní školy nejsou masovou záležitostí, přesto se při státních maturitách i při jiných příležitostech ukázalo, jak kvalitní vzdělávání poskytují, “ říká kardinál Duka. Současné gymnázium v loňském roce obsadilo 3. místo v žebříčku TOP 10 nejúspěšnějších gymnázií v ČR v celostátním srovnání výsledků státních maturit. Drtivá většina studentů školy si navíc dobrovolně vybrala těžší úroveň zkoušek.

Oslava založení Arcibiskupského gymnázia, které si současně připomíná 100. školní rok od založení Arcibiskupského gymnázia v Bubenči, na jehož tradici volně navazuje, začíná děkovnou poutí všech studentů a učitelů školy. Ráno v 9.00 hodin se vydá přibližně 500 studentů, učitelů a přátel školy v průvodu ze Strahovského kláštera do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde proběhne slavnostní mše svatá.

„Průvod jsme pojali jako symbolické završení poutí, které v průběhu školního roku vykonaly jednotlivé třídy na různá místa spjatá se školním programem,“ říká ředitel Arcibiskupského gymnázia Richard Mašek. Během cesty, která povede přes Pohořelec a kolem Arcibiskupství pražského, se budou konat různá zastavení zpestřená například zpěvem studentské hymny Gaudeamus Igitur či divadelním představením o zakládání gymnázia. Studenti na sebe upozorní také například bubnováním či netradičně pojatým oblečením.

Arcibiskupské gymnázium v Praze je výběrové osmileté církevní gymnázium všeobecného studijního zaměření, které vedle výrazně nadprůměrného středoškolského vzdělání poskytuje svým studentům i mimořádně slušné a tolerantní prostředí. Škola volně navazuje na tradici předválečného Arcibiskupského gymnázia, jež ve své době patřilo k nejlepším gymnáziím v zemi. Přestože jde o školu církevní, není vyhrazena jen věřícím křesťanům. Potkávají se zde jak věřící (různých vyznání), tak ateisté. Škola je otevřená všem, vyžaduje se však tolerance ke křesťanství. Více na www.arcig.cz. (Andrea Hora Krausová, Šárka Adámková)

04. 06. 2012