Vyhledávání Menu

Arcibiskupský seminář


Formace v kněžském semináři spočívá ve výchově budoucích kněží. Klade se důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí (Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice) studují v Arcibiskupském semináři v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Moravští bohoslovci (diecéze Olomouc, Brno a Ostrava-Opava) studují v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Formace začíná v nultém ročníku, kterým každý bohoslovec prochází v olomouckém Teologickém konviktu. Tady si noví adepti na kněžství zvykají například na denní řád, pravidelnou modlitbu, silentium (schopnost být v tichu), poslušnost představenému, život ve společenství apod.

Bohoslovci českých diecézí pořádají pro zájemce z řad mladých mužů pravidelné duchovně volnočasové aktivity - TAMMÍM.

Život seminaristů je postaven na slavení liturgie, zejména eucharistie, na osobní a společné modlitbě, na rozjímání Božího slova, na bratrské lásce a spravedlnosti. Seminaristy spojuje jejich povolání a touha růst ve svatosti skrze Kristovo kněžství.

Arcibiskupský seminář
Univerzita Karlova v Praze
Thákurova 3/676
160 00 Praha 6
tel.: +420 220 181 211 (ústředna)
fax: +420 233 331 401 

325

09. 03. 2015