Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupský seminář má nové internetové stránky

Arcibiskupský seminář novou podobou internetových stránek reaguje na moderní trendy v komunikaci s uživateli internetu, chce nabídnout kvalitnější informační servis s prvky interakce a více se přiblížit veřejnosti. Nově připravené webové stránky Arcibiskupského semináře www.arcs.cuni.cz mají moderní design a mnohem lépe přibližují život bohoslovců a instituci semináře ostatním lidem. „Chceme ukázat, že neutíkáme před světem, ani se nebráníme moderním věcem. Právě naopak chceme najít další cestu jak se přiblížit k lidem,“ popisuje bohoslovec a zároveň realizátor nového webu Tomáš van Zavřel.

Důležitým prvkem webových stránek je jejich multimedialita. Stránky obsahují videa, fotogalerie, prezentace a zvukové nahrávky. "Snažili jsme se vytvořit stránky, které by v mezích našich finančních možností, obstáli v dnešní době. Důležitým cílem bylo značně zestručnit psaný text a vytvořit více prostoru a přehlednosti," doplňuje realizátor nových stránek Tomáš van Zavřel.

Pražský arcibiskup k nové podobě stránek říká: "Internetové stránky jsou dnes stále častěji tou první branou, skrze kterou se vůbec o nějaké instituci člověk dozví. Je proto velmi důležité, aby nebyly pouze lákavým vývěsním štítem, ale také důvěryhodným zdrojem informací a místem, kde je možné, i když jen částečně, zájemce oslovit.

Katolická církev se vždy vyznačovala tím, že ukotvena v tradici byla schopna přijímat nové impulsy. Internet již samozřejmě není nic nového, přesto stále dochází k jeho dalším inovacím a já jsem rád, že Arcibiskupský seminář je i na tomto poli platnou součástí naší moderní společnosti. Také já sám připravuji své internetové stránky a možná, že budeme moci naši spolupráci rozvíjet také v tomto prostoru."

Papež Benedikt XVI. hovoří o internetu jako o místu, kde mají možnost setkat se s Bohem i ti, pro které je Bůh dosud neznámý. Duchovní si tak uvědomují možnosti, které internet nabízí a využívají ho k oslovení věřících i nevěřících.

Kněžské semináře, o jejichž založení bylo rozhodnuto po tridentském koncilu, mají za úkol vychovávat budoucí kněze, sloužit k jejich výchově i intelektuální přípravě. Klade se v nich důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře, jeden v Praze a druhý v Olomouci.

V Arcibiskupském semináři v Praze se v současné době připravuje 21 bohoslovců v pěti ročnících. Představenými semináře jsou rektor Mons. ThLic. Artur Matuszek a spirituál P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. Pražský seminář začal fungovat v roce 1635. Po zrušení jezuitského řádu se seminář z budovy Královského dvoru přestěhoval do dnešního Klementina, kde byl (s jistým přerušením) až do roku 1929, kdy byla dokončena budova v Dejvicích postavená arcibiskupem Kordačem. Fungování semináře v nové budově bylo přerušeno druhou světovou válkou a v roce 1953 komunisty, kteří ho přesunuli do Litoměřic. V roce 1990 bylo umožněno, aby se seminář vrátit zpět do Prahy. (ap, www.arcs.cuni.cz)

11. 05. 2010