Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupství pražské k podpisu smlouvy mezi katolickou církví a ČR

Česká biskupská konference jako orgán Církve římskokatolické na základě výzvy vlády přistoupila k podpisu smlouvy, která je stanovena přijatým zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Podpis smlouvy zabezpečuje vyrovnané vztahy státu a církve, kdy na jedné straně církev deklaruje, že všechny vzájemně nedořešené záležitosti jsou přijatým zákonem vypořádány, na straně druhé se stát zavazuje naplnit zákonem stanovené finanční vyrovnání. V konečném důsledku je tento krok základem pro stabilizaci vlastnických vztahů k tomu majetku, který se církvím nevydává.

Na základě přijatého zákona současně Arcibiskupství pražské zpracovává všechny podklady o původním majetku církevních subjektů v pražské arcidiecézi. Po dohodě se Státním pozemkovým úřadem a Lesy České republiky na formě bude v průběhu tohoto roku probíhat podávání výzev k vydání toho původního církevního majetku, jehož navracení původním vlastníkům zákon umožňuje.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi sněmovna schválila 8. listopadu 2012. Prezident Václav Klaus zákon nevetoval a tak mohl 1. ledna 2013 nabýt účinnosti. Pro celou společnost je dobré, aby církevní instituce hospodařily nezávisle. Majetkové narovnání umožní dále rozvíjet službu církve široké veřejnosti, jako je péče o staré, nemocné a umírající, péče o národní kulturní dědictví, ale také vzdělávání a další obecně prospěšné aktivity. Díky nalezenému řešení bude také odblokován majetek obcí, krajů i řady státních institucí. Tento majetek bude moci sloužit občanům. Bude rovněž postupně ukončeno financování církví prostřednictvím státního rozpočtu. (Aleš Pištora)

05. 03. 2013