Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupství pražské oslaví 80. narozeniny kardinála Miloslava Vlka

Součástí oslav bude rovněž teologické symposium k poctě kardinála Miloslava Vlka, které pořádá Katolická teologická fakulta UK 28. května od 14.00 hodin v budově fakulty (Thákurova 3, Praha 6) za jeho osobní účasti. Vyučující fakulty se budou zabývat tématy, která souvisí s životem a pastorační službou jubilanta jako křesťana, kněze, biskupa a emeritního Velkého kancléře Katolické teologické fakulty UK. Program je uveden na internetových stránkách fakulty www.ktf.cuni.cz.

Další mše svaté budou slouženy v místech, která jsou s životem kardinála Vlka spjata. Biskupství českobudějovické pořádá mši svatou v sobotu 19. května od 10.00 hodin v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích kardinál Vlk pracoval jako dělník v továrně Motor Union, později jako ředitel archivu, jako sekretář českobudějovického biskupa Josefa Hloucha a nakonec zde působil jako biskup českobudějovický. V Chyškách, jeho domovské farnosti, bude mše svatá 20. května v 10.00 hodin pod širým nebem a 26. května v Lažišti, kde kardinál Vlk působil poté, co tehdejším komunistickým autoritám vadilo jeho působení ve funkci sekretáře českobudějovického biskupa Josefa Hloucha.

U příležitosti osmdesátin kardinála Miloslava Vlka vychází ve vydavatelství Popron také zvukové memoáry kardinála Miloslava Vlka, jeho zamyšlení a duchovní texty. Kardinál Vlk zde vypráví o svém dětství, o složité cestě životem obyčejného člověka, ale i o činnosti v církevních a společenských kruzích, vzpomíná na svá setkání s papežem Janem Pavlem II. Více na www.popron.cz.

Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v roce 1952 mu nebylo dovoleno studovat. Pracoval tedy jako dělník a na Filozofickou fakultu UK byl přijat až v době částečného politického uvolnění . Po ukončení studia pracoval jako archivář. V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 a tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch ho jmenoval svým sekretářem. Jeho pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl v roce 1971 přeložen na Šumavu a později do Rožmitálu pod Třemšínem, kde mu byl v roce 1978 odňat tzv. "státní souhlas". Přijal proto práci umývače výkladních skříní v Praze a jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících.

Dne 1. ledna 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku. 14. února 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem, 27. března 1991 pražským arcibiskupem. Od roku 1991 do roku 2000 byl předsedou biskupské konference. Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech 1993 - 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Dne 13. února 2010 přijal papež Benedikt XVI. rezignaci kardinála Vlka na pastorační vedení pražské arcidiecéze z důvodů dosažení stanovené věkové hranice. Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění a čestných doktorátů. Je autorem několika knih a mnoha článků. (Aleš Pištora)

14. 05. 2012