Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupství pražské převzalo správu chrámu sv. Mikuláše

Smlouva se společností Psalterium s.r.o. o společenském a kulturním využití kostela sv. Mikuláše byla sjednána na dobu určitou, která koncem roku 2011 uplynula. Správu kostela tak po deseti letech přebírá Arcibiskupství pražské. To v dopise zaslaném společnosti Psalterium ocenilo její dosavadní aktivity v malostranském kostele a vyjádřilo přesvědčení, že se také jejím přičiněním chrám sv. Mikuláše stal místem, které dnes přitahuje pozornost kulturní veřejnosti. Společnost Psalterium navázala na činnost, která zde probíhala již dříve, organizovala turistické prohlídky, poskytovala průvodcovské služby, provozovala veřejné i soukromé koncerty či další společenské akce duchovního charakteru. Část zisku z této činnosti věnovala na rozvoj duchovní hudby.

Arcibiskupství pražské se rozhodlo posílit v malostranském kostele sv. Mikuláše své pastorační aktivity. Má v úmyslu nejen zachovat pravidelné oslavy liturgických svátků, ale chce také chrám více zapojit do duchovního dění arcidiecéze. Do budoucna se počítá se zavedením pravidelných mší svatých, svátostí smíření pro poutníky, a pokud to bude možné i opětovným umístěním Nejsvětější svátosti oltářní, která dnes v kostele chybí. Významná dienzehoferovská památka bude i nadále představovat místo určené pro provozování kvalitní hudby. Dojde však k obohacení dramaturgie a objeví se více příležitostných „nekomerčních“ koncertů. Majitel památky, kterým je Arcibiskupství pražské, si předsevzal rovněž zlepšit dosavadní fungování provozu s ohledem na to, že do kostela přicházejí jak poutníci, tak turisté. Arcibiskupství plánuje rovněž postupnou renovaci zanedbaného interiéru kostela, ale uvažuje také o instalaci stálé expozice některých uměleckých děl z pokladu Arcibiskupství.

Zatímco všechny katolické kostely jsou místy vyhrazenými bohoslužbě, kostel sv. Mikuláše na Malostranském nám. tvoří jistou výjimku. V souladu s kánonem 1222 Kodexu kanonického práva je ordinářem vyčleněn k provádění liturgické a náboženské hudby. Lidé se tedy mohou i v tomto roce těšit na koncerty duchovní hudby v unikátních prostorech podobně, jak byli zvyklí v letech minulých, tj. na tematický koncertní cyklus, na varhanní středy, na koncerty s varhanami (o sobotách s větším obsazením) i na mimořádné koncerty.

Koncertní cyklus „Po duchovních cestách“ letos bude obsahovat celkem 6 koncertů. První z nich pod názvem „Stabat Mater“ je plánován na sobotu před Květnou nedělí (1. dubna 2012) a jeho těžištěm je Stabat Mater F. I. Tůmy pro sbor a basso continuo, které provede sbor En Arché pod vedením Vojtěcha Jouzy. Tradiční „Velikonoční koncert“ je již tradičně svěřen Pražskému katedrálnímu sboru a orchestru, který za řízení Josefa Kšici provede Haydnovu Nelsonmesse. Cyklus uzavře 2. listopadu Mozartovo Requiem d-moll (orchestr Praga Sinfonietta a sbor Vox Pragae bude řídit Miriam Němcová, sólisté ze Státní opery jsou zatím v jednání). Mimo cyklus pak zazní po oba svátky vánoční Rybova Česká mše vánoční, bez níž si řada našich spoluobčanů neumí Vánoce téměř ani představit.

Program roku je samozřejmě mnohem bohatší. Od začátku dubna až do konce října se koncerty konají denně kromě úterý, z interpretů bychom mohli namátkou zmínit alespoň varhaníky Aleše Bártu, Jaroslava Tůmu či Irenu Chřibkovou, za zpěváky Aleše Hendrycha či Janu Siberu a za instrumentalisty alespoň Pavla Hůlu či Miroslava Kejmara. Jako na úplnou novinku u sv. Mikuláše je třeba upozornit na tzv. duchovní koncerty, v nichž se pojí koncertní provedení chrámových a duchovních skladeb s duchovním slovem, modlitbou či požehnáním. Dne 26. března 2012 od 18.00 hodin např. proběhne „Svatoanežský duchovní koncert“ na závěr výstavy „Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“. (Aleš Pištora, Pavel Kopka)

16. 01. 2012