Vyhledávání Menu

Arcibiskupství pražské se zúčastní veletrhu cestovního ruchu

Stejně tak jako loni bude pražské arcibiskupství i letos prezentovat od 16. do 19. ledna 2014 své kulturní bohatství na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně. Hlavním tématem bude 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Na brněnském výstavišti se během veletrhu setkají lidé, kteří se profesně věnují cestovnímu ruchu a domácí turistice – ať už na úrovni státu, krajů, měst a obcí či jednotlivých poskytovatelů služeb. Pozornost se zaměří rovněž na téma propagace a turistického využití církevních památek a poutních cest. Slavnostního zahájení se dopoledne 16. ledna zúčastní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Mezi vystavovateli nebude ani letos chybět Arcibiskupství pražské. Prezentační stánek s devíti výstavními panely prezentujícími péči o památky v rámci arcidiecéze s důrazem na díla spojená s katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha a pražským arcibiskupstvím se bude nacházet na tom samém místě jako loni. Tématem prezentace bude letošní 670. výročí položení základního kamene pražské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství v roce 1344. Vystaveno bude několik uměleckých předmětů vztahujících se ke katedrále. Návštěvníci budou mít rovněž příležitost prohlédnout si barokní sochu sv. Vojtěcha, která byla v minulosti odcizena z kostela a která se díky spolupráci veřejnosti, Policie ČR a Diecézního konzervátorského centra Arcibiskupství pražského vrátila ze zahraničí zpět do České republiky. Více na www.bvv.cz/go-regiontour. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 10. 01. 2014