Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskupství pražské vystavuje na veletrhu PAMÁTKY

Veletrh PAMÁTKY 2012, konaný pod záštitou řady významných institucí v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze - Holešovicích od 4. do 6. října 2012, je prvním svého druhu a nezasahuje pouze do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství, ale má zde místo také restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a mnohé další návazné obory.

Samostatnou a velice důležitou kapitolou je financování obnovy a regenerace, a to na všech úrovních, včetně fungování neziskových organizací. Mezi 143 vystavovateli z ČR, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Německa a Velké Británie na celkové výstavní ploše 6 196 m2 bude i Arcibiskupství pražské s devíti výstavními panely, prezentujícími péči o památky v rámci arcidiecéze včetně několika restaurátorských projektů nedávné doby - např. restaurátorské práce v Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně (hrotnice z kupole, Škrétův Pašijový cyklus), v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě pražském, zkoumání ostatků Tycha Braha v Chrámu Matky Boží před Týnem a další.

Bohatý doprovodný program ve třech sálech zahrnuje víc jak pětatřicet konferencí a 5 samostatných výstav. V jeho rámci vedl ve čtvrtek 4. října odborný seminář na téma „Zachráníme naše kulturní dědictví?“ také diecézní konzervátor Arcibiskupství pražského Mgr. Vladimír Kelnar.

Mezi vystavovateli je 10 krajů ČR, historická města a regiony, muzea, renomovaní i drobní výrobci stavebních výrobků, materiálů a technologií, stavební firmy, církevní instituce, restaurátoři, státní i neziskové organizace, řemeslníci atd. Oproti jiným veletrhům budou Památky zajímavé také tím, že celá řada vystavovatelů je připravena předvádět práci se svými výrobky a materiály i zručnost řemesla. Nad veletrhem převzal záštitu i pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

(Jana Pláteníková)

05. 10. 2012