Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecéze pražská v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


Úvodní slovo pana kardinála 


Církev jako celek i její jednotlivé části jsou společenstvím podle vzoru Trojice, v němž je nutná komunikace, „výměna darů“ a průhledné vzájemné vztahy. Někdy se říká, že církev má být „dům ze skla“. Tyto charakteristiky se týkají vedení diecéze i aktivit různých jejích složek. Proto Arcibiskupství pražské vydává Výroční zprávu o své činnosti. Svou činnost průběžně prezentuje v úředním arcidiecézním oběžníku ACAP a ve Zpravodaji pražské arcidiecéze, který prezentuje spíše pastorační činnost diecéze. V neposlední řadě jsou tu arcidiecézní digitální média apha.cz, kardinál.cz a dalších sedm webů i velká řada subwebů ostatních podřízených institucí (viz odd. Komunikační média této zprávy), které průběžně informují o životě diecéze i jejích nižších složek. Zpráva, kterou máte v ruce, podává oficiální souhrnný obraz o diecézi za minulý rok, o její struktuře (počet farností a jejich obsazení) a o činnosti, s přehledem o hospodaření vlastním i o hospodaření s penězi, které nám dává stát z církevního majetku, který dosud neoprávněně drží. Přes katalog arcidiecéze je možné se dostat i na internetové stránky farností s mnoha informacemi o jejich životě. Dále je tu statistika svátostného života diecéze (odd. Pastorace). V odd. Milníky roku 2008 jsou pak uvedeny velké události uplynulého roku, ve kterém jsme slavili 1100. výročí narození sv. Václava, hlavního patrona země České. Tato zpráva má nejen úřední statistický význam, ale dává to, co jsme prožili a dělali, do společenství všem. V běhu času si totiž člověk neuvědomuje, kolik života tu je. A proto zpráva může také přinášet radost. Je adresována i všem, kteří stojí mimo oblast církve a často se ptají, co církev dělá. Velice rád děkuji všem vedoucím jednotlivých oddělení AP, všem jejich spolupracovníkům, ale také všem, kdo pracují v „terénu“, kněžím a jáhnům i jejich pomocníkům pastoračním asistentům, stavebním technikům i členům pastoračních a ekonomických rad farností. Ať je celý uplynulý rok ke slávě Boží.

kardinál Miloslav Vlk

 

Všechny informace z výroční zprávy naleznete pod následujícími odkazy:Ke stažení: Výroční zpráva za rok 2008 (dokument Adobe PDF)Výroční zpráva za rok 2008

                 Plakát 2008 (dokument Adobe PDF)Plakát 2008

 

--> Archiv výročních zpráv

 

(LV)

20. 07. 2009