Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecéze pražská v roce 2009

Na stránkách výroční zprávy jsou zpřístupněny nejen údaje o hospodaření arcidiecéze za uplynulý rok, kdy i pražská arcidiecéze čelila důsledkům celosvětové ekonomické krize jako každý jiný hospodářský subjekt, ale rovněž je zde možnost, aby si čtenáři mohli utvořit alespoň v hrubých obrysech představu o rozmanitosti života místní církve. Arcibiskupství pražské vydává výroční zprávy od roku 2000. Je v nich prezentována zejména pastorační činnost, charitativní aktivity a působení církevního školství. Zvláštní pozornost věnují výroční zprávy důležitým událostem předešlého roku. Loni to na prvním místě byla dlouho očekávaná pastorační návštěva Svatého otce Benedikta XVI., která se uskutečnila koncem září a překonala nakonec veškerá očekávání.

Generální vikář pražského arcibiskupství Michael Slavík, Th.D. ve svém úvodním slově k letošní výroční zprávě píše: „Církev přijala od Krista jedinečné poslání: hlásat všem radostnou zprávu o Ježíšově definitivním vítězství nad destruktivními silami zla, které ohrožují život jednotlivého člověka i celé společnosti. Na to bychom se měli v rámci bilancování vždycky a především ptát: do jaké míry se nám podařilo svými životy, slovy a činy toto vítězství dosvědčit? Taková bilance je ovšem obtížně měřitelná, protože se pohybuje především v rovině duchovní. Informace, sdělení, čísla a statistiky obsažené v této zprávě, dokumentující činnost Arcibiskupství pražského v roce 2009, mají svůj plný smysl a hodnotu právě za předpokladu, že stojí ve službě tomuto cíli.“

Zvláštností této zprávy je, že informuje o období, kdy byl ve funkci arcibiskupa kardinál Miloslav Vlk, ovšem zpráva vzniká až v době, kdy je v úřadě arcibiskupa již nástupce Dominik Duka OP. Ten také pověřil generálního vikáře Michaela Slavíka, aby zprávu protentokrát podepsal on. (Aleš Pištora)

Výroční zpráva 2009 (dokument Adobe PDF)Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009-plakát (dokument Adobe PDF)Výroční zpráva 2009-plakát

Archiv výročních zpráv

30. 06. 2010