Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní charita otevírá pro bezdomovce v Praze další prostory

Každý večer je nyní v Azylovém domě sv. Terezie (Pernerova 20, Praha 8 – Karlín) nově poskytováno zázemí dalším minimálně třiceti klientům. Lidé, kteří nemají kde přenocovat, mohou na židli nebo v případě velkého zájmu na zemi strávit noc v teple bez nebezpečí omrzlin, podchlazení nebo umrznutí. Klientům bude poskytnut čaj a instantní polévka. Služba je poskytována zdarma.

Přístřeší poskytuje také noclehárna Středisko pomoci Vackov (Malešická, Praha 3) na pražském Žižkově. Noclehárna je otevřena každou noc od 21.00 do 7.00 hodin, a to až do 28. února 2013. V současnosti nabízí při standardním provozu 80 míst k přespání, v krizové situaci pak maximálně o deset více. Realizátorem jsou NADĚJE o. s., Armáda Spásy, Arcidiecézní charita Praha a Maltézská pomoc, o. p. s. Finančně projekt zaštítila firma JABLOTRON.

„Z důvodu vysoké poptávky o nocleh byla už 16. prosince 2012, tedy pět dnů po zahájení provozu Střediska pomoci Vackov, zvýšena kapacita z původních šedesáti na sedmdesát a o měsíc později na osmdesát míst,“ říká Aleš Strnad, vedoucí Střediska pomoci Vackov, a dodává: „V případě, že by v období velkých mrazů počet lůžek nestačil, lze nabídku míst rozšířit o dalších deset míst na karimatkách.“

Ani značné zvýšení kapacity však neodstranilo obavy lidí bez domova, že na ně nakonec nezbyde v noclehárně místo. „V současnosti tedy vydává pracovník Pořádkové a zásahové služby od 16 hodin pořadové lístky. Kdo má o ubytování skutečně zájem a přijde včas, nemusí se bát, že by zůstal v zimě na ulici,“ upřesňuje Aleš Strnad. Přednostně jsou přijímáni nemocní, oslabení, osoby staršího věku a ženy. Azyl ve středisku nacházejí i osoby bez přístřeší, které byly právě propuštěny z nemocnice, nebo je sem přivezla záchranná služba ze zdravotnického zařízení.

Náklady na tři měsíce provozu Střediska pomoci Vackov jsou odhadovány ve výši 1,5 milionu korun. Všechny služby jsou zde lidem bez domova poskytovány zdarma. Kromě místa k přespání si mohou vzít teplý čaj a využít sprchu. Zanedbaným jsou k dispozici hygienické prostředky a čisté ošacení. Součástí služeb je rovněž základní zdravotní ošetření zdravotníky Maltézské pomoci, Armády spásy, Naděje a mediky z řad studentů LF UK. Těm, kteří potřebují další péči, zprostředkují pomoc lékařů ve zdravotnickém zařízení. Někteří lidé museli být odmítnuti pro nedostatek volných míst. Ani ti však nebyli odsouzeni k tomu prožít noc v minusových nočních teplotách na ulici. „Vždy jsme se jim snažili zprostředkovat ubytování v jiném zařízení nebo alespoň umístit je na „volnou židli,“ doplnil Aleš Strnad.

V případě zájmu o materiální či jinou pomoc v této službě, je možné kontaktovat pracovníky Azylového domu sv. Terezie. Ti, kdo chtějí pomoci, se mohou obracet na Mgr. Stanislava Fialu, ředitel Azylového domu sv. Terezie, adterezie@praha.charita.cz, +420 222 313. Více na www.praha.charita.cz. (Stanislav Fiala)

25. 01. 2013